RM Dance logo

Ochrana osobních údajů.

Prohlížení webových stránek RM Dance

1. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je RM Dance z.s., IČ: 05832080, se sídlem na Duchcovská 391/94, Řetenice, 415 03 Teplice (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:
 1. adresa: Duchcovská 391/94, Řetenice, 415 03 Teplice,
 2. e-mail: [email protected],
 3. telefon: +420 734 702 446.

2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo přihlášky na lekci, kurz či do tanečního klubu. Správce rovněž zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a při přihlášení do newsletteru/kontaktního formuláře/formuláře odebáríní novinek.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje pro a monitoruje aktivity uživatelů na webových stránkách https://rmdance.cz pro zajištění kvalitního prohlížení zmiňovaných stránek a pro zkvalitnění nabízených služeb. Tyto informace jsou používány pro zkvalitnění cílené reklamy nabízených služeb.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a rozesílání reklamních sdělení.

3. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
4. Účelem zpracování osobních údajů je:
 • vyřízení Vaší objednávky/přihlášky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce/přihlášce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

5. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů

1. Jsou subjekty, podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy nebo zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených GDPR máte následující práva.

a. Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.

b. Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

c. Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

d. Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

e. Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7. Cookies

1. Co jsou to cookies?

1. Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve vašem počítači, smartphonu nebo jiném zařízení při prohlížení internetových stránek nebo aplikací, které umožňují rozpoznání uživatele. Informace uložené v cookies se mohou vztahovat k vašim zvykům při prohlížení internetových stránek nebo mohou obsahovat unikátní identifikační kód, který umožňuje internetové stránce rozpoznat vás při další návštěvě.

2. Jak mohou být soubory cookies použity?

1. Cookies pomáhají například efektivnějšímu procházení internetových stránek, pamatují si vaše nastavení při zobrazení stránek, měří využití internetových stránek a ty tak mohou být přizpůsobovány vašim potřebám a zlepšovány k vaší spokojenosti. Cookies také pomáhají při zobrazování relevantního obsahu nebo nabídek, které odpovídají vašim potřebám.

3. Používáme následující typy cookies.

1. Nezbytné cookies

1. Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování stránek, umožňují vám pohyb po stránkách a zajišťují správnou funkčnost. Zahrnují například možnost přihlášení na zabezpečené stránky.

2. Analytické cookies

1. Umožňují nám měřit počet návštěvníků a to, jak se na stránkách pohybují. To nám pomáhá zlepšit způsob, jakým stránky fungují. Například tím, že návštěvníci snadno naleznou to, co je nejvíce zajímá. Analytická cookies neobsahují informace o vaší identitě. V rámci analytických cookies jsou používány Google Analytics Zde se dozvíte, jak Google používá informace sesbírané Google Analytics: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs.

3. Funkční cookies

1. Tyto cookies umožňují rozpoznat vás při další návštěvě stránek. To nám umožňuje personalizovat obsah, který se vám zobrazuje, pozdravit vás jménem a pamatovat si vaše nastavení (například jazyk nebo region).

4. Externí webové služby

1. Pro zobrazení obsahu na této webové stránce, například pro zobrazení obrázků či přehrávání videí, někdy využíváme externích webových služeb. Nejsme schopni těmto externím stránkám či doménám zabránit, aby shromažďovaly údaje o tom, jak využíváte obsah vložený na naše webové stránky.

V následující tabulce jsou popsány typy, kategorie a účely cookies na těchto webových stránkách. Nastavením svého internetového prohlížeče souhlasíte s tím, že můžeme na váš počítač/zařízení umísťovat k uvedeným účelům tyto cookies.

Zcela nezbytné cookies
Cookie Consentcc_cookieTento soubor cookie slouží k zaznamenání Vašeho nastavení cookies.Vlastní trvaléTrvalé
Výkonové cookies
Google Analytics_ga_Toto je jedna ze tří hlavních cookies nastavených službou Google Analytics, která umožnuje majitelům webových stránek sledovat chování návštěvníků a měřit výkon stránky. Je použita k výpočtu statistik nových a vracejících se návštěvníků. Cookie je aktualizována pokaždé, když je zaslána Google Analytics.Třetích stran2 roky
Google Analytics_gat_UA_Používá se k omezení počtu žádostí. Součást Google AnalyticsTřetích stran1 minuta
Google Analytics_gidSoučást Google Analytics. Viz výše.Třetích stran24 hodin
Meta_fbpCookie vytvořena službou Facebook/Meta. Slouží k měření chování na stránkách, ke zlešování uživatelského zážitku a personalizaci obsahu v případě retargetingu.Třetích stranTrvalé
MetafrCookie vytvořena službou Facebook/Meta. Slouží k měření chování na stránkách, ke zlešování uživatelského zážitku a personalizaci obsahu v případě retargetingu.Třetích stran3 měsíce
MetaDatrCookie vytvořena službou Facebook/Meta. Slouží k omezení podvodům při využívání Meta pixel pro marketing a zaznamenávání aktivity.Třetích stran2 roky
Metac_userCookie vytvořena službou Facebook/Meta. Slouží k uložení unikátního uživatelského ID, používaného v Meta Pixel pro marketing a zaznamenávání aktivity.Třetích stran365 dní
MetaxsCookie vytvořena službou Facebook/Meta.Třetích stran365 dni
MetadprCookie vytvořena službou Facebook/Meta. Používaná pro optimalizaci velikosti obrazovky.Třetích stran7 dní
MetalocaleCookie vytvořena službou Facebook/Meta. Používaná pro optimalizaci obsahu závislého na uživatelském jazyku.Třetích stranMeta hodnotu neudává
MetaooCookie vytvořena službou Facebook/Meta. Používaná pro optimalizaci obsahu, marketingu a retargetingu.Třetích stran5 let
MetapresenceCookie vytvořena službou Facebook/Meta. Používaná pro podporu oken messengeru.Třetích stranMeta hodnotu neudává
MetasbCookie vytvořena službou Facebook/Meta. Používaná pro bezpečnou identifikaci prohlížeče pro Meta zabezpečení.Třetích stranMeta hodnotu neudává
Služby třetích stran
YouTubeCONSENT,GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, Remote_sidTyto cookies jsou používány YouTube jako součást jejich služeb vložených na webové stránky (sdílení apod.). Více informací o tom, jak YouTube používá cookies najdete v jejich Zásadách ochrany osobních údajů.Třetích stran

5. Jak nastavit a pracovat s cookies

1. Většina internetových prohlížečů automaticky povoluje cookies. Pokud si přejete nastavení cookies změnit, můžete toho dosáhnout změnou nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Nebo pomocí nastavení webu. Podrobnější informace je také možné nalézt v nápovědě k vašemu prohlížeči.

2. Pokud se však rozhodnete zablokovat všechny cookies (včetně základních cookies), nemusí se vám podařit přístup na všechny naše stránky.

3. Více informací o nastavení a blokování cookies naleznete na www.allaboutcookies.org.

6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

7. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky/přihlášky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21.08.2022