Dotace a Sponzoring

RM Dance z.s.

2023

Podpora NSA

Děkujeme NSA za poskytnutou dotaci pro rok 2023 ve výši 40 992 Kč.

Podpora města Teplice

Děkujeme městu Teplice za poskytnutou dotaci na pokrytí nákladů spojených s pronájmem a provozem sportoviště pro rok 2023 ve výši 48 420 Kč.


2022

Podpora města Teplice

Děkujeme městu Teplice za poskytnutou dotaci pro rok 2022 ve výši 46 000 Kč.


2021

Podpora NSA

Děkujeme NSA za poskytnutou dotaci pro rok 2021.

Podpora města Teplice

Děkujeme městu Teplice za poskytnutou dotaci pro rok 2021 ve výši 30 000 Kč.

Dotace ČEZ, a.s.

Děkujeme firmě ČEZ, a.s. za poskytnutou dotaci pro rok 2021.

Dotace Lesy České republiky, s. p.

Děkujeme Lesy České republiky, s. p. za poskytnutou dotaci pro rok 2021.


2020

Děkujeme Lesy České republiky, s. p. za poskytnutou dotaci pro rok 2020.